Sabtu, 18 Ogos 2012

Pengertian Kafir Harbi

Dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar ramai sungguh yang bersemangat mahu menuduh seseorang yang kafir itu sebagai kafir harbi dan ramai yang penakut itu mengecop semua kafir yang ada di dunia ini kafir zimmi... Apa sebenarnya semua ini menurut ajaran Islam? Ayuh sama-sama kita renung-renungkan penjelasan di bawah semoga kita tidak lagi mengotorkan kesucian Islam dengan kejahilan diri. InsyaALLAH semoga kita diselamatkanNya.

Orang kafir di dalam syari'at Islam terbahagi kepada empat jenis atau empat kumpulan, di mana keempat-empat golongan ini dinyatakan secara jelas di dalam surah at Taubah :

1. Kafir zimmi atau zimmah, adalah kafir yang membayar jizyah (ufti) yang dipungut setiap tahun sebagai imbalan untuk membolehkan mereka tinggal di negeri kaum muslimin (dengan aman). Kafir seperti ini tidak boleh dianiaya dan apalagi dibunuh selama dia masih mentaati/mematuhi peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas mereka.Allah Ta'aala berfirman:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
(At-Taubah: 29).

Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'abah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata : Kami diperintah oleh Rasul Rabb kami Shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah satu-satunya atau kalian membayar jizyah. (HR. Bukhari no. 3158).
2. Kafir mu'ahad, iaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dan kafir seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

Allah Ta'ala berfirman :
Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (At-Taubah: 4). Lihat juga At-Taubah ayat 7 dan 12.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Sesiapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau syurga dan sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. (HR. Bukhari no. 3166, 6914, An-Nasa'ie 8/25 dan Ibnu Majah no. 2686).
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Ingatlah, siapa yang menzalimi seorang mu'ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa keredhaannya, maka aku adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. (HR. Abu Daud no. 3052. Disahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Silsilah al Ahadits as Sahihah no. 445).
3. Kafir musta'man, iaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan.

Allah Ta'aala berfirman :
Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian hantarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (At-Taubah: 6).

Dalam hadis Ummu Hani' radhiyallahu 'anhaa, beliau berkata : Wahai Rasulullah, anak ibuku (iaitu Ali bin Abu Thalib r.a) menyangka bahwa dia boleh membunuh orang yang telah aku lindungi (iaitu) si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani'. (HR. Bukhari no. 357, 3171, 6158, Muslim no. 1370, Abu Daud no. 2034 dan At-Tirmidzi no. 2132).
4. Kafir harbi, iaitu kafir adalah berbeza dengan tiga jenis atau kumpulan di atas. Kafir jenis inilah yang disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Akhir ayat 29 at Taubah menunjukkan kafir zimmi sebelumnya adalah kafir harbi. .

Allah Ta'aala berfirman:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
(At-Taubah: 29).

Sumber:- Meraih Kemuliaan Melalui Jihad ... Bukan Kenistaan. Penulis: Al Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi. Penerbit: Pustaka As-Sunnah - Versi Indonesia.

AJK: Rakyat malaysia jgn mudah terpedaya dengan tipu daya ulama2 umno ni.Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Dari Jabir r.a dari Nabi saw baginda bersabda : “Pelajarilah al-Quran dan mohonlah kepada Allah dengan al-Qur’an sebelum al-Quran dipelajari oleh orang-orang yang hendak mencari dunia, sebab al-Quran akan dipelajari oleh tiga jenis orang, iaitu mereka yang mempelajari al-Quran untuk kebanggan, orang mempelajari al-Quran untuk mencari makan dan orang mempelajari serta membaca al-Quran untuk memperolehi kerdhaan Allah”. (menurut Hakim hadis ini hadis sahih).
kebanyakan ulama2 umno ni ada lah ulama cari makan!!!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan